Start hier met het online formulier

Wat vervelend dat je schade hebt. Omschrijf de schade zo duidelijk en compleet mogelijk zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij nemen je schademelding direct in behandeling en nemen contact met je op over de verdere afhandeling.

Bel 085 00 45 796

 

Valt lekkage onder de dekking van de opstalverzekering?

Een opstalverzekering sluit u af om uw huis te beschermen tegen dreigende gevaren. Een opstalverzekering biedt ook dekking voor schade die veroorzaakt wordt door een lekkage, behalve als het om een lekkage gaat die u had kunnen voorkomen.

Opstalverzekering lekkage

Valt lekkage nou wel of niet onder de dekking van de opstalverzekering? Lekkage valt in principe onder de dekking, maar er zijn een aantal voorwaarden.

Schade door lekkage wordt gedekt door de opstalverzekering als het veroorzaakt is door één van onderstaande zaken:

 • Door lekkage van de centrale verwarming, waterleidingen of hierop aangesloten installaties.
 • Door lekkage als gevolg van het kapot vriezen van cv- of waterleidingen.
 • Schade als gevolg van een lekkage bij de buren wordt niet altijd gedekt. Mocht uw opstalverzekering hier geen dekking voor bieden, kunt u deze schade wellicht op de aansprakelijkheidsverzekering van de buren verhalen.
 • Door lekkage van daken of dakgoten.
 • Waterschade door storm
 

Is daklekkage verzekerd op een opstalverzekering?

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is daklekkage verzekerd.

Ondanks het feit dat daklekkage verzekerd is, is het belangrijk dat u maatregelen treft om de (water)schade te beperken. Het direct aanpakken van de oorzaak (waar komt het water vandaan) en het in veiligheid brengen van uw spullen. Daarnaast doet u er goed aan om de schade zo snel mogelijk bij de verzekeraar te melden en om ervoor te zorgen dat u het juiste bedrag vergoed krijgt, is het handig om foto’s of filmpjes van de schade te maken.

De eventuele reparatiekosten aan het dak of de dakgoot worden door een opstalverzekering niet vergoed.

Lekkage door de douche

In de helft van de gevallen wordt lekkage veroorzaakt doordat de kitnaden in de douche niet meer waterdicht zijn. Het is dus belangrijk om uw kitnaden regelmatig te controleren en bij te werken, vooral omdat schade door achterstallig onderhoud niet verzekerd is. U kunt deze vorm van lekkage herkennen doordat er druppels aan het plafond hangen nadat iemand heeft gedoucht, en dit niet erger wordt wanneer u het water van de douchekop rechtstreeks door de afvoer laat stromen. Wanneer de lekkage wel erger wordt, dan is uw afvoerleiding stuk.

Wanneer u constant last heeft van lekkage van de douche, dus niet alleen na het douchen, dan is waarschijnlijk uw aanvoerleiding stuk. Bij een kapotte aan- of afvoerleiding is het noodzakelijk om direct de hoofdkraan dicht te draaien en een loodgieter te bellen. Schade door een kapotte aan- of afvoerleiding zal worden gedekt door uw inboedel– of opstalverzekering.

Lekkage door het dak

Wanneer er een dak boven de lekkage zit, dan is dit hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de lekkage. Lekkage komt vooral veel voor bij platte daken. Door het proces van vorst en dooi ontstaan er scheurtjes in de dakbedekking, waardoor water naar binnen kan lopen. Een andere veel voorkomende oorzaak van lekkage bij een (plat)dak is een gebrekkige afvoerleiding. Wanneer deze niet optimaal is, zal het water blijven staan. Bij waterschade door het dak is het dus belangrijk om te kijken of uw afvoerleidingen of goot niet gestremd is. Andere grote oorzaken van lekkage zijn gaten in het daklood en verschillende mankementen aan de schoorsteen.

Geen opstalverzekering! Dekt de inboedelverzekering waterschade?

Heeft u geen opstalverzekering is het nog mogelijk dat de inboedelverzekering waterschade kan vergoeden. 

Lekkage in huis verzekering

Heeft u lekkage in huis? Verzekeringsmaatschappijen kunnen nogal verschillen wat betreft dekking in geval van lekkage. Het is verstandig om de voorwaarden van verschillende opstalverzekeringen goed te vergelijken. Wilt u weten waarvoor uw opstalverzekering dekking biedt in geval van lekkage? Controleer dan de polisvoorwaarden.

Lekkage in huis kan voor veel overlast en (onvoorziene) kosten zorgen. Wanneer u de lekkage pas na dagen (of weken) constateert, bijvoorbeeld na een vakantie, kan de lekkage al voor veel water in huis hebben gezorgd. Als u water in huis ontdekt, is het verstandig om direct de waterleiding af te sluiten, door de hoofdkraan dicht te draaien. Deze kraan zit op de plek waar de waterleiding uw huis binnenkomt, meestal in de meterkast of in de kelder.

Waterschade aan je inboedel kan flink wat kosten met zich meebrengen. Bij elektronische spullen zoals een televisie, smartphone of tablet lopen de kosten dan ook al gauw hoog op. Of deze schade wel of niet gedekt is onder de inboedelverzekering hangt van een aantal zaken af. In de meeste gevallen wordt acuut ontstane schade, zoals een lekkage of hevige regenval door de inboedelverzekeraar vergoed. Het is hierbij wel van belang dat het gaat om onvoorziene schade. Dat wil zeggen dat je deze schade niet hebt kunnen voorkomen. Lekkage die ontstaan is door achterstallig onderhoud, wordt bijvoorbeeld niet vergoed. Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor de schade aan zaken die vastzitten in en aan de woning. Bijvoorbeeld voor schade aan het dak of een muur. Maar ook schade aan leidingen of een centrale verwarming. Bij koopwoningen is een opstalverzekering afsluiten verplicht. Hypotheekverstrekkers eisen namelijk dat je een opstalverzekering afsluit. In het geval van een huurwoning dient de eigenaar van de woning (de verhuurder) de opstalverzekering af te sluiten. Mocht er schade aan de woning ontstaan door bijvoorbeeld brand, storm, inbraak, dan is deze schade namelijk voor rekening van de verhuurder.

Welke soorten dekkingen zijn er?
Er zijn verschillende soorten opstalverzekeringen en er zijn grote verschillen tussen verzekeraars. De meeste verzekeringen onderscheiden drie oorzaken van waterschade:

 • schade door neerslag;
 • schade door indirecte neerslag;
 • schade ontstaan door leidingwater.

Wat wordt er gedekt bij schade door neerslag en indirecte neerslag?
Waterschade door neerslag wordt gedekt door de opstalverzekering. Neerslag als regen, hagel, sneeuw of smeltwater. De neerslag moet wel onvoorzien de woning zijn binnengekomen. Wanneer water de woning is binnengedrongen door overlopen van sloten of grachten ten gevolge van hevige neerslag dan wordt dit indirecte neerslag genoemd. Bij een allrisk verzekering is deze schade ook gedekt. Waterschade door een dijkdoorbraak of overstroming van rivieren of overstromingen vanuit zee wordt nooit gedekt.

Wat wordt er gedekt bij schade door een gesprongen leiding?
Schade als gevolg van een gesprongen leiding wordt gedekt indien deze is ontstaan door één van de volgende oorzaken:

 • Water uit de centrale verwarming, waterleiding of daarop aangesloten installaties
 • Het kapotvriezen van de cv- of waterleidingbuizen

De schade moet wel onvoorzien zijn. Wanneer je bijvoorbeeld de waterleiding bent vergeten af te tappen en de waterleiding stuk vriest, dan wordt de schade niet gedekt door de opstalverzekeraar.

Waterschade aan je inboedel kan flink wat kosten met zich meebrengen. Bij elektronische spullen zoals een televisie, smartphone of tablet lopen de kosten dan ook al gauw hoog op. Of deze schade wel of niet gedekt is onder de inboedelverzekering hangt van een aantal zaken af. In de meeste gevallen wordt acuut ontstane schade, zoals een lekkage of hevige regenval door de inboedelverzekeraar vergoed. Het is hierbij wel van belang dat het gaat om onvoorziene schade. Dat wil zeggen dat je deze schade niet hebt kunnen voorkomen. Lekkage die ontstaan is door achterstallig onderhoud, wordt bijvoorbeeld niet vergoed.

Over het algemeen maken inboedelverzekeraars onderscheidt tussen drie soorten waterschades:

 • Schade ontstaan door neerslag
 • Schade ontstaan door indirecte neerslag
 • Schade veroorzaakt door leidingwater

Neerslag
Neerslag zoals regen, hagel, sneeuw en smeltwater kunnen flink wat schade veroorzaken. Als deze je woning binnendringen zonder dat je dit kon voorkomen, wordt dit vaak gedekt door de inboedelverzekering. Het is hier van belang dat de schade onvoorzien is. Tijdens een hevige regenbui je raam open laten staan waardoor waterschade is ontstaan, valt hier dus niet onder. Bij schade door neerslag stellen verzekeraars in sommige gevallen nog als aanvullende voorwaarde dat de neerslag door overlopen of lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen de woning is binnengekomen.

Indirecte neerslag
Waterschade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Hierbij kun je denken aan het overlopen van grachten, sloten, kades als gevolg van hevige regenval. Een inboedelverzekering met extra uitgebreide dekking of allrisk dekking keert vaak ook schade uit als gevolg van indirecte neerslag. Schade door overstromingen zijn altijd uitgesloten van dekking op je inboedelverzekering. In dit soort uitzonderlijke gevallen kun je vaak wel compensatie krijgen van de overheid door een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). De overheid bepaalt dan uiteindelijk of de schade als gevolg van de overstroming vergoed wordt.

Leidingwater
In veel gevallen is schade ontstaan door leidingwater verzekerd via je opstal- of inboedelverzekering. Hier kun je denken aan schade door water uit de centrale verwarming (CV), waterleiding of daarop aangesloten installaties. Maar daarnaast ook schade door het kapotvriezen van cv- of waterleidingbuizen. Ook hier worden alleen schades vergoed wanneer deze onvoorzien (onverwachts) zijn. Deze waterschade heb je dus zelf niet kunnen voorkomen en is niet ontstaan door achterstallig onderhoud.

Waterschade claimen
Het is belangrijk om in geval van waterschade de oorzaak zo snel mogelijk aan te pakken en verdere schade zoveel mogelijk probeert te beperken. Vervolgens dien je de schade zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar. Dit kun je telefonisch doen of per e-mail. Om de waterschade te kunnen claimen moet je een schadeformulier invullen. Dit formulier kun je downloaden via de website van je verzekeraar of telefonisch aanvragen. Eventueel kun je foto’s bijvoegen van de schade. Op die manier kan de verzekeraar de schade goed beoordelen en bepalen of je recht hebt op een vergoeding en de hoogte van het schadebedrag bepalen. Ook eventuele bonnetjes of rekeningsafschriften kun je meesturen om aan te kunnen tonen hoeveel de beschadigde spullen bij aankoop hebben gekost.

De verzekeraar beoordeelt vervolgens de waterschade en bekijkt of je recht hebt op een schadevergoeding en hoe hoog het uit te keren bedrag is. Ook wanneer je schadeclaim wordt afgewezen, ontvang je een reactie van je verzekeraar. In sommige gevallen stuurt de verzekeraar een schade-expert langs om de schade te beoordelen. De expert checkt de precieze oorzaak van de schade. Als de expert de schade niet kan controleren, kan het zijn dat je geen vergoeding ontvangt. Herstel de schade dan ook pas nadat de schade-expert is langs geweest.  

Als huiseigenaar ben je verantwoordelijk voor het plegen van regelmatig onderhoud en als huurder ben je verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van gebreken in het huis. Er moet bij waterschade sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid. Wanneer er sprake is van slecht of achterstallig onderhoud, wordt waterschade niet vergoed.

Vergoeding waterschade
Onder de inboedelverzekering vallen alleen de spullen in huis die los staan van de woning of de aarde. Dit noemen we ook wel spullen die ‘niet aard- en nagelvast’ zitten. Hierbij kun je denken aan de bank en andere meubels. Een keuken behoort bijvoorbeeld tot de opstalverzekering. De dekking bij de inboedelverzekering kan echter per verzekeraar flink verschillen. Er zijn bijvoorbeeld ook verzekeringen die de kosten voor het opsporen van een leidingbreuk dekken en herstel van leidingen bij vorstschade. Bekijk daarom de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering. Daarin staat precies vermeld wat de verzekeraar wel en niet vergoed.

Contactgegevens

Lekdetectie Rotterdam

Stroveer 252,

3032 GA Rotterdam

Info@lekdetectierotterdam.nl

Bel 085 00 45 796

Werktijden maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Telefonisch rijn wij 24/7 bereikbaar 

 

 

 

 

 

Gespecialiseerd in het opsporen van:

Lekkages in de waterleidingen

Dak lekkages
Badkamerlekkages
Leidinglekkages
Afvoerleidinglekkages
Sanitaire lekkages
Gevellekkages
Kelderlekkages
CV lekkages
Plafondlekkages
Vloerverwarmingslekkages

En alle voorkomende lekkages, vochtplekken, vochtproblemen en waterschades

Over ons

Lekdetectie Rotterdam  is een bedrijf
gespecialiseerd in het achterhalen
van de oorzaak en exacte locatie
van 
een lekkage zonder hak en breek werk. Wij zijn ontvankelijk en onpartijdig. Wij werken voor de verzekeringen maar ook voor particulieren en bedrijven. 

Wanneer u een lekdetectie onderzoek
binnen 48 uur annuleert zijn er kosten aan
verbonden. Deze bedragen €375,- exclusief BTW