Bel 085 00 45 796

 

Wij gebruiken de meest geavanceerde apparatuur, kennis en ervaring om lekkages op te sporen. 

Er zijn uiteraard diverse methoden en technieken voor lekdetectie. De ervaren specialisten zijn op de hoogte van de nieuwste technologieën die van pas kunnen komen om lekkages op te sporen. Voor een succesvol resultaat is het toepassen van een combinatie van verschillende meettechnieken meestal noodzakelijk. Hiermee kunnen we ieder lek altijd non-destructief traceren: zonder hak- en breekwerk. Op die manier kunnen we de schade tot een minimum beperken.

Thermografie: lekkage opsporen          

Thermografie zetten we in voor het opsporen van diverse lekkages, bijvoorbeeld in waterleidingen, afvoeren, cv-installaties, vloerverwarmingen en warmtepompinstallaties. Dit is een meetmethode waarbij we met een warmtebeeldcamera de temperatuurverschillen in kaart brengen. Hiervoor beschikken onze experts over (infrarood) camera’s met een hoge resolutie, zodat we de plaats van de lekkage nauwkeurig kunnen bepalen. Bovendien is thermografie een zeer geschikt hulpmiddel om het leidingverloop in gebouwen te bepalen. De nieuwe warmtebeeldcamera's van FLIR uit de Ex-serie bieden u dankzij de nieuwe functies een inspectie voordeel en de mogelijkheid om meer klanten te bedienen. Laat ze versteld staan van de mogelijkheden met MSX®-warmtebeelden die problemen duidelijk in beeld brengen: van energieverlies tot vochtindringing, constructiefouten en oververhitting van elektrische en mechanische apparatuur zoals de meterkast. Dankzij de nieuwe automatische Hot/Cold-spotmeter en de nieuwe Wi-Fi-module kunt u eventuele temperatuurproblemen op de door u geïnspecteerde apparatuur snel waarnemen en deze beelden meteen overzetten op aangesloten apparaten en netwerken

Endoscopie: voor moeilijk toegankelijke ruimtes

Het is met endoscopie onder andere mogelijk om leidingen inwendig visueel op gebreken te controleren met name afvoerleidingen. Een endoscoop is een kleine, wendbare camera die bijzonder geschikt is voor het inspecteren van moeilijk toegankelijke ruimtes. Denk hierbij aan de ruimte onder een douchebak of ligbad, leidingkokers, schachten en niet toegankelijke kruipruimtes. Een groot voordeel is dat er nauwelijks schade ontstaat aan de constructie. Ook kost het relatief weinig tijd om het onderzoek uit te voeren. Wij beschikken over de modernste endoscopen waarmee het mogelijk is om foto’s en video-opnamen te maken voor onze (digitale) rapportages. Voor bouwkundige inspecties zijn twee type endoscopen geschikt, flexibele bestuurbare video endoscoop en/of starre optische endoscoop. Daar waar een starre endoscoop kan worden toegepast biedt deze een uitmuntende beeldkwaliteit

Druktest,  drukverlies 

Een druktest is geschikt om bij druk houdende leidingen een eventueel drukverlies in een leiding snel aan te kunnen tonen. Dit gebeurt met een drukmeter of perspomp. Hierbij zetten we het leidingwerk onder druk met water, lucht of  traceergas. Een drukverlies wijst meestal op een lekkage in een leiding. Door iedere leiding afzonderlijk te testen, kunnen we het lek opsporen. Een druktest voeren we altijd uit in combinatie met een andere techniek om zo de plaats van de lekkage te kunnen bepalen.

Rookproef: lekkages of stankoverlast opsporen

De rookproef wordt ingezet bij lekkages of stankoverlast van afvoerleiding of om een lek in een plat dak op te sporen. Met een krachtige rookgenerator blazen we rook onder druk in een leiding. Het uittreden van rook wijst meestal op een gebrek of mogelijke lekkage in de leiding. Ook laat het zien waar het gebrek of de lekkage zich bevindt. Leidingen moeten wel zichtbaar zijn.

Leiding-lokalistator: verborgen leidingen opsporen

Met een leiding-lokalisator is het mogelijk om verborgen leidingen te traceren. Leidingen binnenshuis zijn veelal in vloeren en wanden weggewerkt en dus niet zichtbaar. Leidingen die buitenshuis onder het maaiveld liggen, kunnen we met deze methode traceren. Dit doen we door het creëren van een elektromagnetisch veld, waarbij we met een leiding-lokalisator meetsignalen opvangen.

Traceergas: drukverlies in leidingen lokaliseren

Wanneer er sprake is van drukverlies in leidingen, dan kunnen we de locatie bepalen met een speciaal traceergas. Met onze moderne meetapparatuur sporen wij de plek op waar het gas uittreedt. Zo stellen we eenvoudig vast waar de lekkage zich bevindt. Traceergas passen we onder andere toe bij de opsporing van lekkages in stalen cv-leidingen in het zandbed.

Camera-inspectie: bij problemen in afvoerleidingen

Bij problemen in afvoerleidingen, zoals verstoppingen en lekkages, maken we gebruik van camera-inspectie. Onze camera’s hebben een zender. Zo kunnen we met de leiding-lokalisator de exacte locatie van de lekkage bepalen. Verder beschikken de camerasystemen over een helder beeldscherm die eventuele gebreken in de leidingen goed laten zien. Daarnaast is het mogelijk om foto’s en opnamen te maken voor onze (digitale) rapportage.

Vochtmetingen: zichtbaar maken van afwijkingen

Bij het opsporen van lekkages maken we regelmatig gebruik van vochtmetingen. Hierbij maken we afwijkingen in het vochtgehalte van constructiedelen zichtbaar. Daardoor kunnen we de plaats van de lekkage vaststellen. Op deze manier bepalen we ook of een schadebeeld wordt veroorzaakt door vocht. Kortom, vochtmetingen zijn cruciaal bij het opsporen van lekkages.

Kleurstof: een lekkage opsporen

Bij drukloze leidingen is het mogelijk om met kleurstof een lekkage op te sporen. We gebruiken dan meerdere kleuren. Zo kunnen we eenvoudig bepalen in welk gedeelte van de leiding het lek zich bevindt.

Akoestisch onderzoek: lekkage opsporen

Het geluid van het lek kunnen we lekkages in water- en cv-leidingen opsporen. Akoestisch onderzoek passen we vaak toe om lekkages te bepalen bij leidingen met een mantelbuis. Deze techniek is gebaseerd op het produceren van geluidsgolven. Met een bodemmicrofoon in combinatie met perslucht en traceergas is het mogelijk om de locatie van een lekkage te bepalen.

 

Contactgegevens

Lekdetectie Rotterdam

Stroveer 252,

3032 GA Rotterdam

Info@lekdetectierotterdam.nl

Bel 085 00 45 796

Werktijden maandag t/m vrijdag 9:00-17:00

Telefonisch rijn wij 24/7 bereikbaar 

 

 

 

 

 

Gespecialiseerd in het opsporen van:

Lekkages in de waterleidingen

Dak lekkages
Badkamerlekkages
Leidinglekkages
Afvoerleidinglekkages
Sanitaire lekkages
Gevellekkages
Kelderlekkages
CV lekkages
Plafondlekkages
Vloerverwarmingslekkages

En alle voorkomende lekkages, vochtplekken, vochtproblemen en waterschades

Over ons

Lekdetectie Rotterdam  is een bedrijf
gespecialiseerd in het achterhalen
van de oorzaak en exacte locatie
van 
een lekkage zonder hak en breek werk. Wij zijn ontvankelijk en onpartijdig. Wij werken voor de verzekeringen maar ook voor particulieren en bedrijven. 

Wanneer u een lekdetectie onderzoek
binnen 48 uur annuleert zijn er kosten aan
verbonden. Deze bedragen €375,- exclusief BTW